Vânzări apartamente 2 camere

Filtrează

Apartament 2 camere Grand Arena Sector 4

Bucuresti-Ilfov - BERCENI, reper: Grand Arena

2 camere, 62 mp utili

71.000

#66287
0% comision

Finalizat !! Grand Arena - Sect 4

Bucuresti-Ilfov - APARATORII PATRIEI, reper: Metrou Aparatorii Patriei

2 camere, 56 mp utili

58.100

#65976
0% comision

2 camere Mobilat si Utilat - Arghezii Park

Bucuresti-Ilfov - METALURGIEI, reper: Arghezi Park

2 camere, 61 mp utili

73.700

#65973
0% comision

Grand Arena - Apartament Decomandat - Sect 4

Bucuresti-Ilfov - APARATORII PATRIEI, reper: Metrou Aparatorii Patriei

2 camere, 62.15 mp utili

65.065

#65972
0% comision

Aparatorii Patriei - Metrou - 2 camere mobilat - mutare imediata

Bucuresti-Ilfov - METALURGIEI, reper: Parcul Tudor Arghezi / Metrou Aparatorii Patriei

2 camere, 64 mp utili

83.000

#65947
0% comision

Arghezi Park Berceni - 2 camere cu incalzire pardoseala

Bucuresti-Ilfov - BERCENI, reper: Parc Tudor Arghezi

2 camere, 54 mp utili

74.000

#65916
0% comision

B-DUL BRANCOVEANU - STR TURNU MAGURELE - 2 camere

Bucuresti-Ilfov - BRANCOVEANU, reper: Str Turnu Magurele, Mall Grand Arena

2 camere, 52.65 mp utili

81.000

#65548
0% comision
Disponibil imediat

Metalurgiei - Grand Arena - 2 camere + loc parcare

Bucuresti-Ilfov - METALURGIEI, reper: Grand Arena, Carrefour, Hornbach, Pasajul Europa Unita

2 camere, 52.65 mp utili

81.000

#65547
0% comision
Ofertă nouă

Metrou Berceni - 2 camere

Bucuresti-Ilfov - POPESTI-LEORDENI, reper: Metrou Berceni

2 camere, 45 mp utili

57.780

#65217
0% comision

Grand Arena - Sect 4 - Apartament Decomandat

Bucuresti-Ilfov - APARATORII PATRIEI, reper: Metrou Aparatorii Patriei

2 camere, 62.15 mp utili

71.000

#65140
0% comision

282 rezultate